چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲ /
بیانیه شدیداللحن بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت خطاب به وزیر نفت مصرف روزانه بنزین در کشور از ۱۲۲میلیون لیتر گذشت اهتمام شرکت ملی نفت به تحقق "مهار تورم و رشد تولید" قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | برنت ۷۵ دلار و ۶۸ سنت شد لزوم صرفه جویی ۲۰ درصدی مصرف آب در تهران با توجه به کاهش بارندگی‌ مصرف روزانه بنزین در کشور از ۱۲۲ میلیون لیتر گذشت صادرات دریایی نفت روسیه همچنان بالاتر از ۳ میلیون بشکه در روز علی‌رغم کاهش تولید قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | برنت ۷۷ دلار و ۷۸ سنت شد آغاز عملیات اجرایی «پتروشیمی گلستان» با سرمایه گذاری«هلدینگ خلیج فارس» شرکت نفت آرامکوی عربستان در چین پالایشگاه می‌سازد ثبت رکوردی تازه در مصرف بنزین کشور/ مصرف ۱۳۱ میلیون لیتر بنزین در یک‌روز یادداشت‌| شتاب در تغییر برای حل بحران آب تعطیلی پالایشگاه پورت‌ژروم فرانسه به‌خاطر اعتراضات قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | برنت ۷۴ دلار و ۹۳ سنت شد درآمد نفتی بیش از ۷ میلیارد دلاری عراق در ماه فوریه گذشته
Comment Rules

  • Please show respect to the opinions of others no matter how seemingly far-fetched.
  • Abusive, foul language, and/or divisive comments may be deleted without notice.
  • Each blog member is allowed limited comments, as displayed above the comment box.
  • Comments must be limited to the number of words displayed above the comment box.
  • Please limit one comment after any comment posted per post.