دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۲ /
مناظرۀ رسانه ای وزرای نفت بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت ایران از سال‌های قبل «صنعت فولاد» کشور بدون «گاز ارزان» تعطیل خواهد شد  بازگشت ایران به جایگاه سوم تولید نفت اوپک عربستان به تعهد خود برای عرضه نفت به پالایشگاه‌های شمال آسیا عمل می‌کند ایران پلاست؛ الگوی موفق همدلی و مشارکت گسترده در صنعت پتروشیمی نرخ پایه فرآورده‌های نفتی هم ۳۷۵۰۰ تومان شد خیز اقتصادی بزرگ عربستان تا سال ۲۰۳۰ تمجید «دارابی» از دستاوردهای اجتماعی وزارت نفت دولت سیزدهم اجرای کامل تحویل حجمی آب نیازمند معرفی تشکل‌های آب‌بران است سمینار سرمایه‌گذاری «عربستان» در «هند» ۵۴درصد ظرفیت مخازن سدها خالی است/ رشد ۱۴درصدی ذخیره آب نسبت به سال گذشته اختصاصی|سازوکار جبران کاهش درآمد پتروشیمیها بعد از افزایش نرخ خوراک/ احتمال خوراک ۸ هزار تومانی در فصل زمستان ۱۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه آب و برق فعال است/ ارتقای راندمان نیروگاهی در ۶۰ نقطه کشور قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین رقم طی یک دهه گذشته رسید
Comment Rules

  • Please show respect to the opinions of others no matter how seemingly far-fetched.
  • Abusive, foul language, and/or divisive comments may be deleted without notice.
  • Each blog member is allowed limited comments, as displayed above the comment box.
  • Comments must be limited to the number of words displayed above the comment box.
  • Please limit one comment after any comment posted per post.